Nordstrand barneverntjeneste søker besøkshjem til barn i alle aldere

– Et besøkshjem er en person, par eller familie med en stabil livssituasjon som tar imot et barn eller søskenpar. Omfanget tilpasses det enkelte barnets behov og kan variere fra noen timer på dagtid, en eller flere helger i måneden eller evt. ferier.

Besøkshjem er ment å være en ekstra ressurs for barn som trenger det. Det kan være familier med lite nettverk, familier som har dårlig økonomi eller familier der barna trenger flere opplevelser og flere rollemodeller. Besøkshjemmet skal gi omsorg, oppfølging og positive opplevelser.

Vi søker deg/dere som ønsker å bidra positivt i et barns liv. Vi legger vekt på egne ressurser, motivasjon og personlig egnethet. Det å være en trygg voksen, ha gode samarbeidsevner og vise fleksibilitet er viktige egenskaper. Det er ikke nødvendig med faglig utdanning, men erfaring med barn og unge kan være en fordel.

Det må foreligge politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder for alle over 18 år i familien. Lønn og utgiftsdekning etter kommunens satser. Besøkshjemmet godkjennes, samt følges opp fra barneverntjenesten.

Dersom dette er noe for deg/dere ta kontakt på mail eller telefon for en uformell samtale.

Ta kontakt med Vibeke Sandøy på epost; vibeke.sandoy@bns.oslo.kommune.no,
eller på telefon: 974 81 137