Tjenesteinformasjon for oppvekstområdet Bydel Nordstrand

Tjenesteinfo Bydel Nordstrand er laget for å gi en samlet oversikt over tilbud og tiltak som finnes for deg som er barn, ungdom eller
forelder i bydelen.

Oversikten vil også være nyttig for deg som jobber med barn, unge, familier eller med voksne som er foreldre til barn.

Hensikten med å lage en slik oversikt er at det skal bli enklere for deg som bor i bydelen, deg som jobber her og våre samarbeidspartnere,
å finne fram blant alle våre tilbud.

Oversikten er delt inn etter alder og den beskriver hvor man kan henvende seg for mer informasjon,
eller hvordan man søker på tiltaket.

Tjenester fra flere instanser vil inkluderes fortløpende.
Om du savner beskrivelse av bestemte tiltak, meld det gjerne inn.
Avdelingen for oppvekst har publikumstelefon 481 10 999

Innhold:

 • Oslohjelpen Nordstrand
 • Helsestasjon
 • Treffsted for småbarnsforeldre
 • Barnehager
 • Pedagogisk fagsenter
 • Barnevern
 • Fritidsklubben
 • Frisklivssentralen
 • Utekontakten
 • NAV – Velferd
 • Stab – Tilrettelagte tjenester og psykisk helse

Bruk søkefeltet: f.eks “Barnevern” – for å komme direkte til informasjon om tjenesten.

Tjenesteinformasjon oppvekst og velferd i tabell til nettside

Oslohjelpen
Nordstrand
TilbudHva er dette
For hvemHvorfor/NårKontakt
Oslohjelpen
Nordstrand
Oslohjelpen Nordstrand er et lavterskeltilbud i bydel Nordstrand. Alle som jobber hos oss har barnefaglig utdanning og lang erfaring i arbeid med barn og familier. Vi har forskjellig spesialområder, så vi samarbeider tett og utfyller hverandre godt. Tilbudet er fra - 1 til 15 år.

Motto: «En god livsstart for alle»

Vi kan tilby samtaler, foreldreveiledningskurs, foredrag, kompetanseheving, veiledning og forebyggende tiltak. Vi kan møtes hos oss, i barnehagen eller hjemme hos familien. Sammen finner vi ut av hva som passer akkurat for dere.
Vi samarbeider med andre tjenester i bydelen og kommunen ved behov. Dersom vi ikke kan hjelpe deg, skal vi finne noen som kan.
Alle innbyggere i bydel Nordstrand som er:
- Gravide
- Partner til en gravid
- Har omsorg for barn i alder 0-15 år
- Barn 0-15 år
Besøksadresse:
Langbølgen 2B
Tlf. 47 46 91 00
Epost:
oslohjelpen@bns.oslo.kommune.no
Alt er gratis og alle kan ta kontakt


Kontakttelefon vedrørende psykisk helse hos barn og unge, 0-18 år og foreldre.

Helsestasjon /
Skolehelsetjenesten
TilbudHva er dette
For hvemHvorfor/NårKontakt
SvangerskapskontrollAnbefalt program
Barselbesøk etter fødsel
Gravide og nybakte foreldreNordstrand Helsestasjon
Langebølgen 1
Tlf. 23 49 54 20
Epost:
Nordstrand.helsestasjon@bns.oslo.kommune.no
Helsestasjon for barn 0-5 årAnbefalt program
Barselgrupper etter møte
Foreldre med barn 0-5 årNordstrand helsestasjon
Langbølgen 1
Tlf. 23 49 34 20
Epost:
Nordstrand.helsestasjon@bns.oslo.kommune.no
Lavterskeltilbud Helsestasjon/ SkolehelsetjenestenLavterskeltilbud til barn
og foreldre, ved helsesykepleier
med videreutdanning i spedbarns- og småbarns psykiske helse
Foreldre med barn 0-6 årNordstrand Helsestasjon
Langbølgen 1
Tlf. 91 70 71 92
Kontakttelefon vedrørende
psykisk helse hos barn og unge
Barn 0-18 år og foresatteLangbølgen 1Tlf. 91 70 71 92
Samlivskurs: «Godt samliv»
Kurs for foreldre med vekt på parforhold og god kommunikasjon
Foreldre med små barnKarlsrud, Raschs vei 38,
Inngang D
Tlf. 23 49 50 60
Epost:
Grethe.foss@bns.oslo.kommune.no
Fagteam habilitering for barn og ungeOverordnet tverrfaglig team, ansvar for utnevnelse av koordinatorer,
individuell plan, koordinator opplæring og koordinatorforum
Barn og unge med sammensatte
behov og ansatte
Helsetasjon, Barnehager,
skoler
Cici Vandenberghe, fysioterapeut
Tlf. 98 23 94 80
Cici.vandenberghe@bns.oslo.kommune.no
Grunnskole/skolehelsetjenestenAnbefalt program,
Vaksinering,
Undervisning individuelt eller i grupper/klasser,
Samtaler/veiledning med elever, foreldre og lærere,
Somatiske undersøkelser,
Psykososial oppfølging,
Bekymringsfullt skolefravær,
Stressmestring, rus, nettmobbing,
Skilsmissegrupper,
Grupper for barn av psykisk syke og rusmisbrukere,
Elever
Foreldre
Lærere


14 ulike skoler, se oversikt over skoler på bydelens nettsideSjekk den enkeltes skoles nettside.
Oversikt over alle skoler i Oslo her:
Gruppetilbud for barn med overvekt og deres foresatte
(LEK-Livskvalitet, Endring og Kosthold)
Elever fra 3.-7.trinn med foresatte
Ledet av helsesykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringsfysiolog
Gruppen samles i lokalene
til Best Helse på Nordstrand
Grete Foss, helsesykepleier
Tlf: 90 47 28 49
Epost:
Grete.foss@bns.oslo.kommune.no
TACO gruppeSamtaler for barn og unge som har
foreldre med psykiske vansker / rusproblemer
Aldersinndelt gruppetilbud for
barn og ungdom i alderen 6-16 år
Glimmerveien 9Elisabeth Jølstad Hilde, familieterapeut
Tlf. 97 52 09 51
Epost:
Nordstrand.familiesenter@bns.oslo.kommune.no
PUMAAktivitets- og psykoedukasjonsgruppe for barn og ungdom 10-16 år med Asperger o.l.
Foreldre veiledningsgruppe for barn og ungdom 10-16 år med ASF ol.
Fritidsklubben LambertseterKontaktperson for barn og unge:
Astrid S. Drøsdal
Tlf. 90 25 85 36
Cici Vandenberghe
Tlf. 98 23 94 80

For foreldre:
Linda Halvorsen
Tlf. 98 47 42 70
ICDPICDP Foreldreveiledningsprogram
For å styrke foreldrerollen
Foreldre mellom 0-16 årKurs vår og høst: 8 samlinger
av 2 timer hver gang
Runa Lepsøe, helsesykepleier
Tlf. 91 70 71 92
Runa.lepsoe@bns.oslo.kommune.no
Fysioterapi for barn og ungeUndersøkelse og vurdering av motorikk og funksjon med igangsetting av relevante tiltak
Behandling individuelt eller i grupper
Formidling og tilpassing av bevegelses- og hjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler
Barn og unge i alder 0-18 år med:
Diagnose/ habilitering av ulike behov knyttet til bevegelsesutvikling og motorisk fungering
Aktivitet og deltakelse i dagliglivet
Nordstrand helsestasjon
Langbølgen 1

Eller i hjemmet, barnehage eller skole
Nordstrand helsestasjon
Tlf. 23 49 54 20 eller 47 78 02 17
Ergoterapi for ban og ungeKartlegging av aktivitetsutførelse og miljø
Vurdering og tiltak knyttet til ergonomi, håndfunksjon og finmotorikk
Trening i lek og daglige aktiviteter (ADL)
Formidling og tilpassing av tekniske hjelpemidler, samt tilrettelegging av omgivelsene
Barn og unge i alder 0-18 år
Diagnose/ habilitering av ulike behov knyttet til bevegelsesutvikling og motorisk fungering
Aktivitet og deltakelse i dagliglivet
Nordstrand helsestasjon
Langbølgen 1

Eller i hjemmet, barnehage eller skole
Nordstrand helsestasjon
Tlf. 23 49 54 20 eller 47 78 02 17
Samarbeid fysio- og
ergoterapeuter
Fysio- og ergoterapeuter samarbeider om:
Habilitering og rehabilitering
Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere
Videregående skoleSkolehelsetjenesten:
Samarbeid psykolog fra BUP, og helsesøster.
Fysisk, psykisk og seksuell helse.
Russevaksinering og undervisning i gruppe og klasse.
EleveneHoltet og Lambertseter
videregående skole.
Den enkeltes skoles nettside gir
opplysninger om skolehelsetjenestens- og helsesykepleiers tilstedeværelse på skolene.
Helsestasjon for ungdomTilbyr blant annet:
- Frivillig rustesting
- Testing i forhold til seksuell helse
- Prevensjonsveiledning
- Psykisk helse
Ungdom 13-23 årNordstrand Helsestasjon.
Langbølgen 1
Tlf: 91 77 46 35

HFUNordstrand@bns.oslo.kommune.no
SmittevernTilbud om tuberkulosetesting, samt oppfølging av andre smittsomme sykdommer. Tett samarbeid med legesenter og NAV vedr helseundersøkelsen for flyktninger og familiegjenforente. Informasjon og veiledning til befolkning , ansatte m.flere.Hele befolkningen

Ansatte
Nordstrand helsestasjon,
Langbølgen 1
Mandag og torsdag
Tlf. 23 49 54 20,
Timebestilling
ReisevaksineringVaksinering i forbindelse med
utenlandsreise og generell anbefalt opp vaksinering av voksne. Dette tilbudet betales av den enkelte.
Hele befolkningen
Innbyggere som skal reise til land hvor vaksinering er anbefalt.

Karlsrud helsestasjon, mandager og onsdager.
Lambertseter helsestasjon mandager
23 49 50 60, Timebestilling23 49 54 20, Timebestilling.
Treffsted for småbarnsforeldre
TilbudHva er dette
For hvemHvorfor/NårKontakt
Treffsted for småbarnsforeldreDette er et tilbud hvor barn kommer i følge med en voksen for å leke og treffe andre barn, 0-15 mnd.

Tilbudet er gratis
Treffestedet er et tilbud til mødre og fedre som ønsker å bli kjent med andre foreldre og barna kan leke og utvikle seg i et hyggelig lekemiljø.
Her er foreldrene sammen med barna hele tiden og man kan komme å gå som en selv ønsker.
Det vil være ansatte fra helsestasjonen tilgjengelig i hele åpningstiden.
Glimmerveien 9

Tirsdager og torsdager fra kl. 09.30 til 13.30.
Tlf.nr: 99 28 51 01
Gunhild, Monica, Elisabeth og Runa
BARNEHAGER
TilbudHva er dette
For hvemHvorfor/NårKontakt
23 kommunale barnehager,

22 private barnehager,

17 familiebarnehager
Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet, og skal ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring.Barn 0-6 årLenke til barnehagene i bydel Nordstrand: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-i-oslo/#!c.district_1667Barnehageadministrasjon:
Tlf: 918 83 342,
barnehagekontoret@bns.oslo.kommune.no
kl. 08.00 – 15.30
Langbølgen 1,
Postboks 98 Nordstrand, 1112 Oslo

Spørsmål om pris og betaling:
Tlf: 23 49 50 49, kl. 09.00 – 15.30

Seksjonsleder: Eirill Mathisen,
Eirill.mathisen@bns.oslo.kommune.no
PEDAGOGISK FAGSENTER
TilbudHva er dette
For hvemHvorfor/NårKontakt
Pedagogisk fagsenterTilrettelegging og oppfølging av
barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagealder
Barn 0-6 årAlle bydelens barnehager og
familiebarnehager uavhengig av eierform
Epost:
pedagogiskfagsenter@bns.oslo.kommune.no

Postadresse:
Postboks 98, Nordstrand
1112 Oslo

Besøksadresse:
Langbølgen 1
VeiledningVeiledning av barnehager på individ- og systemnivåAlle barnehage i bydelenI barnehager etter
henvendelser
VeiledningVeiledning av foreldre/foresatteForeldre/foresatteEtter avtale
KursKurs og kompetanseheving til barnehageansatteAnsatte i bydelens barnehager
Spesialpedagogisk hjelpSpesialpedagogisk hjelp for barn 0 -6 årBarn med vedtak om spesialpedagogisk hjelpUtføres av støttepedagoger i samarbeid med barnehagene
Sprell i jungelenEn støtte til barnehagene for å skape inkluderende leke- og språkmiljøerAlle barnehager i bydelenhttps://www.oslo.kommune.no/barnehage/kvalitet-i-barnehagen/sprell-i-jungelen/#gref
MusikkterapiLe og samspill gjennom musikk for å øke livskvalitet, bedre helse og fremme utviklingBarn med vedtak om spesialpedagogisk hjelpIndividuelt, i små grupper eller på avdeling
Språktiltak tilrettelagt for barn med flerspråklig bakgrunnVeiledning og utforme tiltak for å styrke barns norskferdigheter og flerspråklig utviklingAlle barnehager i bydelenBarnehagen
BARNEVERNSTJENESTEN
TilbudHva er dette
For hvemHvorfor/NårKontakt
Barnevernstjenesten.
- Hjelpetiltak i hjemmet,
- Barnevernsinstitusjoner,
- Familieråd,
- Fosterhjem,
- Senter for foreldre og barn,
- Omsorgssentre,
- Tiltak for barn og unge med atferdsvansker,
https://www.bufdir.no/barnevern/
Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

www.barnevernet.no
Tiltak som omhandler i loven kan treffes overfor barn under 18 år. Når barnet samtykker kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt 25 år.Mandag - fredag: kl. 08.00 - 15.30


Eventuelt:
Barnevernsvakt
Kl. 15.30-08.00
Nordstrand barneverntjeneste, vakttelefon (08:00-15:35): Tlf: 23 49 53 20
Langbølgen 1
Epost:
Postmottak.barnevern@bns.oslo.kommune.no


Barnevernvakten (15:35-08:00):

Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)
https://bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/
Fritidsklubben
TilbudHva er dette
For hvemHvorfor/NårKontakt
Fritidsklubben Lambertseter,
Klubb 243
Aktiviteter etter skoletid for barn og ungdom,Barn, ungdom 10-23 årLambertseter og Klubb 243Koordinator Maja Hennig Tjelta
Tlf: 47 78 82 03

Langbølgen 2A, 1101 Oslo
Fritidsklubben LambertseterSister-hood ved behovJenter 6. og 7. trinnMandag 14.45 -16.45
Fritidsklubben LambertseterÅpen juniorklubb4.-7. trinnMandag 14 - 17
Onsdag 14 - 18
Fritidsklubben LambertseterLydstudio / låtskriververksted10-23 årEtter avtale
Klubb 243Ungdomsklubb13-17 årFredag 18 - 22Ekebergveien 243
Fritidsklubben LambertseterÅpen ungdomsklubb13-17 årTirsdag 18 – 21
Fredag 18 - 22
Fritidsklubben LambertseterUngdomsklubb13-17 årAnnenhver lørdag kl. 14 - 17Se sosiale medier for info
Gruppene tilpasses brukernes behov og varierer derfor. Om ikke tjenesten kan hjelpe, videreformidles henvendelsene til andre deler av tjenesteapparatet.www.forebyggendetjenester.com
Frisklivssentralen
TilbudHva er dette
For hvemHvorfor/NårKontakt
FrisklivssentralenKommunal tjenesteLavterskeltilbud til personer med risiko for
eller har utviklet fysiske og psykiske plager
Tlf: 482 49 553
Psykolog: 415 81 772

Langbølgen 2A, 1101 Oslo
www.forebyggendetjenester.com
LEKSamarbeid med idrettslag, skolehelsetjenesten og ernæringsfysiologBarn med overvekt og deres foreldreVed etterspørsel
Spinning30 min time kombinert med styrketrening
KIBKurs i mestring og belasting
MediYogaTerapeutisk yogaform med instruktørTilbudene vil variere etter brukernes behov.
Om tjenesten ikke kan hjelpe, kan de gi råd og evt. videreformidle til andre tjenester.
Utekontakten
TilbudHva er dette
For hvemHvorfor/NårKontakt
UtekontaktenOppsøkende sosialt arbeidMålgruppe 12-23 årEtter turnusVakttelefon: 97 67 36 85
Sister-hood-grupper, guttegrupper etcEtter behov
Nordstrand Gaming Center12-23 årBooking: www.forebyggendetjenester.com
The Brix - profesjonelt musikk- og
videotilbud for ungdom
12-23 årEtter avtale
ForeldreressursenGruppetilbud for foreldre/foresatte i samarbeid med Nordstrandshjelpen
Ruskonsulent ungdomLise Lotte Ramdahl
Tlf. 99 28 51 26

OT-kontaktNathalie T. Rsch-Knudsen
Tlf. 48 18 75 64
LOS-prosjektOppfølging for å hindre at ungdom
faller utenfor
Tlf. 47 65 14 97
SYD- kafe for ungdom18-23 årTorsdager 16.30 - 20.00
Lambertseter fritidsklubbKoordinator Maja Hennig Tjelta
Tlf. 47 78 82 03
Velferd / NAV
TilbudHva er dette
For hvemHvorfor/NårKontakt
Velferd / NAVOppfølging av familier / eneforsørgere uten inntekt med formål for arbeid eller utdanning.
Helseavklaring av voksne uten inntekt med helseplager som er årsak til arbeidsledighet.
Bydelens beboere uten fast
inntekt og/eller helseplager
Cecilie Thoresensvei 1
1153 Oslo
Åpent kl. 10-14
Christine Sandsbråten
Epost:
Christine.sandsbraten@bns.oslo.kommune.no
Lavterskel familiehjelpstelefonHjelp og koordineringsbistand for ansatte som påtreffer familier med levekårsutfordringerTlf. 91 18 72 89
Bomiljøarbeid SolfjellshøgdaSamarbeid med levekårsutsatte familier i kommunale boliger om bomiljø/opprustning/naboskalpsaktiviteter herunder leksehjelpElisabeth Finsberg
Epost:
Elisabeth.finsberg@nav.no
Leksehjelp for minoritetsspråklig barn - Lambertseter skoleEt samarbeid mellom somaliske foreldre,
NAV Nordstrand og Lambertseter skole
Elisabeth Finsberg
Epost:
Elisabeth.finsberg@nav.no
FrivillighetsmøterEt samarbeid mellom organisasjoner og frivillige i bydelen og Nav.
Frivillige som ønsker å bidra, møter beboere som ønsker bistand. Tiltakene er rettet mot minoritetsspråklige familier og flyktninger bistand. Tiltakene er rettet mot minoritetsspråklige familier og flyktninger
Liv Ragnhild Loven
Epost:
Liv.ragnhild.loven@nav.no
SvømmeopplæringDet arrangeres jevnlig gratis svømmeopplæring for levekårsutsatte barn, som ikke har lært å svømme gjennom skolens svømmeopplæring.Jeanette Marie Felix
Epost:
Jeanette.marie.felix@nav.no
Tilrettelagte tjenester stab
TilbudHva er dette
For hvemHvorfor/NårKontakt
Tilrettelagte tjenester stabFatter vedtak om helse og omsorgstjenester til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne.
Kontaktpunkt for koordinerende enhet.
Gir råd og veiledning.
08.00 - 15.30Langbølgen 1, 1150 Oslo
Epost:
Tilrettelagte.tjenester@bns.oslo.kommune.no

Seksjonsleder:
Anne Morstad Dahl
Epost:
Anne.morstad@bns.oslo.kommune.no
StøttekontaktStøttekontakt er et tilbud til barn, unge og voksne som har behov for sosialt samvær og/eller støtte for å delta på aktiviteter
AvlastningAvlastning innvilges til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Tjenesten skal blant annet hindre overbelastning hos omsorgsgivere, slik at de klarer å opprettholde en god omsorg.
BPABPA (Brukerstyrt personlig assistent) er et tilbud for de som har langvarig og stort behov for assistanse.
Familier som har innvilget avlastning kan ha rett til å få tjenesten organisert som BPA. Med BPA bil assistentene jobbe i hjemmet. Da står foresatte friere til å disponere timene med assistent, og får rollen som arbeidsleder. foresatte friere til å disponere timene med assistent, og får rollen som arbeidsleder.
OmsorgsstønadInnvilges som kompensasjon for særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.
EtterskoletilbudTjenesten er et tilbud til de som ikke kan være alene hjemme til foreldrene kommer hjem fra arbeid.
Tilbudet gjelder fra 8. trinn. Utdanningsetaten har ansvar for 5.- 7. trinn.
Koordinator og individuell planMottar du/dere flere, langvarig helse- og omsorgstjenester fra kommunen,
kan du/dere ha behov for å samordne tjenestene. Da har du/dere rett til individuell plan (IP) og få oppnevnt en koordinator.
Anskaffelser og kontraktsoppfølgingVi sørger for at tjenestene vi innvilger blir utført. Vi gir tjenester i bydelens regi eller fra private leverandører. Vi følger opp og kontrollerer at tjenestene leveres som avtalt.