Velkommen
Velkommen til siden for pårørende i Bydel Nordstrand. Dette skal gi en helhetlig oversikt for deg som pårørende og ansatt i bydelen
Tilbakemeldinger
Vi ønsker tilbakemeldinger sånn at siden kan innholde nok og riktig informasjon til de pårørende i bydelen


Tjenester og tilbud for deg som pårørende
i Bydel Nordstrand

Her har vi samlet informasjon til deg som er pårørende til foreldre, søsken eller andre og du er under 18 år

Her har vi samlet informasjon om tilbud som gjelder for alle pårørende i Bydel Nordstrand

Her har vi samlet informasjon til deg som er pårørende til en person med funksjonsnedsettelse

Her har vi samlet informasjon til deg som er pårørende til en person som har utfordringer med psykisk helse og/eller rus

Her har vi samlet informasjon til deg som er pårørende til en person som har en alvorlig eller kronisk sykdom

Her har vi samlet informasjon til deg som er pårørende til en person som lever med demens

Hjelpemiddel kan bidra til å redusere praktiske problemer for personer med funksjonsnedsettelser

Velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet, mestring og selvstendighet 

Her har vi samlet informasjon til deg som ønsker å få svar på ofte stilte spørsmål

Ledsagerbevis er for deg med fysiske eller psykiske funksjonshemninger. Det gir deg rett til å ha med en assistent som slipper å betale for billetten sin på for eksempel kultur- og fritidsarrangementer eller offentlig transport.