Skolehelsetjenesten Bydel Nordstrand

Formålet med skolehelsetjenesten

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse,
forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold.

Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

Elevene følges opp etter et fast program utarbeidet av Helsedirektoratet, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsesykepleier er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Skolehelsetjenesten har «åpen dør» praksis for alle elevene på skolen. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Helsesykepleier har taushetsplikt. 

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.