Seksjon Psykisk helse

Her finner du en oversikt over tilbudene innenfor psykisk helse for innbyggere over 18 (16) år

Tilbudet er for innbyggere i bydelen over 18 år. Samtalene er relatert til psykisk helse.

Er et helsetilbud for deg som bor i bydelen som er over 16 år. 

For deg som er over 18 år med psykiske plager og lidelser som påvirker daglig funksjon og livskvalitet.

Er et tilbud for å fremme og opprettholde selvstendighet hos innbyggere som har behov for det 

Er et tilbud for alle i bydel Nordstrand som har kjent eller som kjenner på psykiske utfordringer. Alder på brukergruppen er 18 år oppover. 

Tilbudet gis til personer over 18 år som over tid ikke har nyttiggjort seg av eksisterende stasjonære behandlings- og tjenestetilbud

Botilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer plassert på Lambertseter og på Ljan.

Oversikt over alle kurs og grupper.