Besøkshjem søkes! – Barnevernet Nordstrand

Nordstrand barneverntjeneste søker besøkshjem til barn i alle aldere – Et besøkshjem er en person, par eller familie med en stabil livssituasjon som tar imot et barn eller søskenpar. Omfanget tilpasses det enkelte barnets behov og kan variere fra noen timer på dagtid, en eller flere helger i måneden eller evt. ferier. Besøkshjem er ment […]

Tjenester barn og ungdom

Fugleperspektiv av bydelshuset

Tjenesteinformasjon for oppvekstområdet Bydel Nordstrand Tjenesteinfo Bydel Nordstrand er laget for å gi en samlet oversikt over tilbud og tiltak som finnes for deg som er barn, ungdom ellerforelder i bydelen. Oversikten vil også være nyttig for deg som jobber med barn, unge, familier eller med voksne som er foreldre til barn. Hensikten med å […]