Sammen med forskere fra OsloMet skal Mestring og omsorg undersøke om kommunikasjonsverktøyet Komp kan bidra til økt trygghet og sosial kontakt for hjemmeboende eldre med hjelp fra hjemmetjenesten. Forskningsprosjektet har fått navnet “BoVEL: Bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologi”. Målgruppen er personer bosatt i en av bydelene, som er eldre enn 66 år, hadde vedtak om hjemmesykepleie per 13. oktober 2022, og som i noen grad har nedsatt funksjonsevne (f.eks. redusert mobilitet) – om lag 1200 personer totalt. I prosjektet får et tilfeldig utvalg fra målgruppen tilbud om å prøve Komp, mens resten mottar tjenester som vanlig.

Hvorfor gjør vi dette?

Ensomhet, manglende sosial kontakt, engstelse og opplevd uro er viktige årsaker til at mange av samfunnets eldste må flytte på institusjon. Komp er en enkel datamaskin med en knapp, og muliggjør digital kontakt med familie og venner gjennom bilder, meldinger og videoanrop. Familie og venner kan laste ned mobilappen Komp for å kommunisere med sine nære gjennom Komp. I tillegg kan hjemmetjenesten bruke Komp til å sende bilder og meldinger, til å legge varsler i kalenderen, og til å gjennomføre videosamtaler med tjenestemottaker med Komp hjemme hos seg.

Informasjon om forskningen

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd i perioden april 2022 til mars 2026,  og er et samarbeid med Oslo kommune, og hjemmetjenestene i bydelene Nordstrand, St. Hanshaugen og Østensjø,  Solfjellshøgda helsehus (Sykehjemsetaten) og teknologibedriften No Isolation AS (som lager Komp). No Isolation leder prosjektet. 

Forskerne henter anonymiserte opplysninger om både brukere av Komp og ikke-brukere for å undersøke om brukere av Komp faktisk blir boende lenger hjemme, og om denne gruppen har mindre behov for hjelp fra hjemmetjenesten. Forskerne henter ikke helseopplysninger som for eksempel diagnoser eller medisiner. Alle involverte har mottatt brev i posten med mulighet for å reservere seg mot deltakelse. 

Følg prosjektet på: https://www.boveloslo.no/