Vi inviterer til innbyggermøte om tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Har du en funksjonshindring eller psykisk uhelse? 

Er du en forelder eller pårørende til noen med en funksjonshindring eller psykisk uhelse?

Avdeling Tilrettelagte tjenester og psykisk helse inviterer deg til et innbyggermøte. 

Tema

  • Hva er tilrettelagte tjenester og psykisk helse?

  • Rådet for personer med nedsatt funksjonshelse

  • Mestringsteknologi – hvordan mestre egen hverdag?

  • Brukerråd – vil du være med?

Når

Dag: mandag 15.04.24 

Tid: 18.00 – 20.00 

Sted: Lambertseter bibliotek 
Adresse: Langbølgen 1