Er dere interessert i å delta på parkurs?

Tema for kurset er godt samliv og er for alle småbarnsforeldre i bydelen.

Kurset omfatter følgende temaer:

Kurset går over to kvelder og er gratis!

Kursdato høsten 2021:
Kurs nr 70:
onsdag 17. november og onsdag 24.
november 2021 kl. 18:00 – 21:30

MER INFO:
www.godtsamliv.no
eller spør på
helsestasjonen


PÅMELDING
Send mail til:
grethe.foss@bns.oslo.kom
mune.no
Eller ring Nordstrand
helsestasjon, telefon:
23 49 50 60/ 926 00 457