I utviklingsarbeid går spesialkonsulent Odd Magne Stenhaug og Ass. Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen gjennom hvordan du kan gjenfinne informasjon.