I ukens episode av Utviklingsarbeid i Bydel Nordstrand tar Informasjonssikkerhetskoordinator Asgeir Grongstad med seg Jurist Vilde Svendsrud og Personvernkoordinator Cathrine Flognfeldt for å snakke om hva GDPR er, hvordan regelverket regulerer oss, og hvordan vi forholder oss til det.