I den første utgaven av utvikling i Bydel Nordstrand etter sommeren tar ass. bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg våre medarbeidere fra Globus Tor Håkon Hellebostad og Andreas Kverneland for å snakke om hva de jobber med. Med seg har de også barnehagestyrer Stine Grøan Tangevold som forteller hvordan de bruker Globus for å styre vikarbehovet til tjenesten deres.