I ukens utgave om utviklingsarbeidet i Bydel Nordstrand tar Assisterende Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg Odd Magne Stenhaug fra avdeling Utvikling og organisasjon, og Vilde Svendsrud fra avdeling Mestring og omsorg på en gjennomgang av Office 365 i Oslo kommune og Bydel Nordstrand. De forteller om opplæring av ansatte og bruk av verktøyene som er tilgjengelig.