Ukens episode av Utvikling i Bydel Nordstrand tar for seg medarbeiderskap og kulturbygging. HR-leder Liv Unni Andersen med seg HR-rådgiver Urszula Sokolowska og Avdelingshelsesykepleier Anne-Brith Vegge Arlt for å snakke om hvordan bydelen jobber med dette gjennom blant annet virkemidler som årets medarbeider og årets arbeidsplass.