I ukens utgave av utvikling i Bydel Nordstrand tar Ass. Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg SaLTo koordinator Vibeke Beatrice Løvås for å fortelle om i-Lab og innovasjonsarbeidet i bydelen.