I ukens utgave av utvikling i fra Bydel Nordstrand tar Assisterende bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg Teamleder Trang Thi Phan og Erik Andersen som er far til en av bydelens brukere. Sammen forteller de hvordan Bydel Nordstrand har utviklet arbeidsplasser for brukere med nedsatt funksjonsevne gjennom tiden med koronaepidemi og smittevern.