Utlysning av grønne midler i Bydel Nordstrand for 2024

Bydel Nordstrand lyser ut 150 000 kroner i grønne midler for 2024.

Bydel Nordstrand deler ut 150 000 kroner for å støtte nærmiljøtiltak og stimulere til aktiviteter som fremmer økt miljøengasjement og bærekraftig utvikling i bydelen.

Alle kan søke om tilskudd til klima- og miljøtiltak.

Søknadsfrist: 
1. februar 2024

Du finner mer informasjon og lenke til søknadsskjema for grønne midler her: TRYKK HER