Hva?
URO er et verktøy og en metode for hvordan vi skal ta opp bekymring og uro med våre brukere eller ansatte.
Vi har en rekke verktøy som hjelper oss å få en oversikt over hvordan vi skal håndtere vår uro.


Hvorfor?
Målet er å komme tidligere inn, før problemene er blitt for store. Det er et verktøy som skal gi trygghet til de ansatte til å gå fra uro/bekymring til handling. Uro legger vekt på tidlig og et åpent samarbeid. Uro hjelper oss i å ta store utfordringer, som vi må løse sammen.


Hvordan?
Alle ansatte skal ha opplæring i URO-metoden i vår bydel. Kurset går over 3 ganger der deltakerne får innføring i metoden og øvelse i å bruke den. Bydelen har egne utdannende trenere som holder kursene. Disse representerer ulike tjenester og fagbakgrunner.