Onsdag 3. november 2021 gjennomførte Nordstrand Ungdomsråd (NUR) sin fjerde kafédialog, der ungdom fra hele bydelen ble invitert med inn for å si sin mening. 22 ungdom representert fra 5 ulike ungdoms- og videregående skoler deltok.  

NUR består av ni ungdommer fra ulike deler av bydelen, og møtes syv ganger i året for å diskutere politiske saker som er relevante for ungdom, behandle innkomne søknader om pengestøtte til ungdomsdrevne initiativ, og for å jobbe frem sine egne saker opp mot bydelspolitikerne. Det er disse egne sakene som stemmes frem av ungdom fra hele bydelen på den årlige kafédialogen. 

På kafédialogen ble ungdommene delt inn i grupper og rullerte på ulike bord som hadde hvert sitt tema. Årets temaer var skole, miljø og lokale tilbud, kultur og idrett, og rus og kriminalitet blant ungdom. Ungdommene fikk 15 minutter på å diskutere temaet, før de sammen måtte komme frem til noen hjertesaker de ønsket å fremme. Etter at alle gruppene hadde rullert, ble hjertesakene for hvert tema hengt opp, og gruppene skulle sammen dele ut fem stemmer per tema på sakene de syntes var viktigst. Til slutt sto man igjen med de hjertesakene som flest hadde stemt på, og som ungdomsrådet skal jobbe videre med i året som kommer. Blant sakene som fikk flest stemmer i år var: 

Etter kafédialogen fikk deltakerne mulighet til å søke seg inn i neste års ungdomsråd – det var mange engasjerte og interesserte ungdom som ville søke. Ungdomsrådet vil gå gjennom sakene på neste rådsmøte 6. desember, og velge ut tre av sakene med flest stemmer NUR skal jobbe videre med i 2022. 

Takk til alle ungdom som deltok, og takk til NUR for vel gjennomført kafédialog! 

Følg gjerne Nordstrand Ungdomsråd på Facebook.