Du kan nå søke om tilskudd for 2024

Vi lyser ut midler med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Søknadsfristen er 3. november 2023.

Her finner du mer informasjon

Fem barn ligger på gulvet og tegner. Foto: NTB