Bydel Nordstrand lyser ut en ny tilskuddsordning som har til formål at flest mulig barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, skal få delta i organisert fritidsaktivitet.

Målgruppen en barn og ungdom opp til 18 år som bor i Bydel Nordstrand hvor familien ikke har råd til å dekke utgiftene til deltakelse i fritidsaktivitet. Ungdom over 18 år kan gis støtte dersom vedkommende går på videregående skole. Her kan du finne fullstendig utlysning, hvem som kan søke og søknadsskjema:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-deltakelse-i-fritidsaktivitet-i-bydel-nordstrand/?dd#toc-2

Photo: Jeffrey F. Lin