Til alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i bydel Nordstrand,

Vi lyser nå ut et engangstilskuddsom har som mål å styrke og utløse frivillig innsats rettet mot psykisk helse i bydel Nordstrand.

Tilskuddet er et engangstilskudd på totalt 544 000 kroner.

Her finner du hele utlysningsteksten og lenke til søknadsskjema:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-aktiviteter-for-bedre-psykisk-helse-i-bydel-nordstrand/?jkj

Frist for å sende inn søknad er 22. mai. Aktiviteten skal gjennomføres innen utgangen av 2022.

Ved spørsmål kontakt frivillighets- og nærmiljøkoordinator Elisabeth Eide på 949 91 759.

elisabeth.eide@bns.oslo.kommune.no