Offentlig ettersyn – detaljregulering – Lambertseterveien 23 og Oberst Rodes vei 39b

Circle K AS foreslår å omregulere Lambertseterveien 23 fra bensinstasjon til boliger. Detaljreguleringsplanen er nå på offentlig ettersyn. Bydelsutvalget skal behandle saken i møte 17. juni 2021. Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Sakspapirene blir publisert på nettsiden ca. en uke i forkant av møtet. Bakgrunn for saken Circle K AS foreslår å omregulere […]

Fordeling av grønne midler 2021

Bydelsutvalget har satt av kr. 200 000,- til grønne midler i 2021. Midlene har vært lyst ut på Oslo kommune sine hjemmesider, annonsert i Nordstrands Blad og promotert på bydelens Facebook-side. Det er i tillegg sendt ut brev til velforeninger, skoler og barnehager med informasjon om muligheten for å søke om grønne midler. Det er […]