Hva er viktig for deg som pårørende?

I٠Lab er Bydel Nordstrands eget innovasjonslaboratorium. Her møtes ansatte fra ulike avdelinger og tjenestesteder innad bydelen for å komme frem til nye tiltak som er av verdi både for virksomheten og for deg som innbygger. I år er pårørendesamarbeid ett av prosjektene som det arbeides med i I٠Lab. Hvordan kan vi som bydel gi deg […]