Tjenester barn og ungdom

Fugleperspektiv av bydelshuset

Tjenesteinformasjon for oppvekstområdet Bydel Nordstrand Tjenesteinfo Bydel Nordstrand er laget for å gi en samlet oversikt over tilbud og tiltak som finnes for deg som er barn, ungdom ellerforelder i bydelen. Oversikten vil også være nyttig for deg som jobber med barn, unge, familier eller med voksne som er foreldre til barn. Hensikten med å […]

#37 Helsestasjon for ungdom

I bydelspraten denne uken har folkehelsekonsulent Christoffer Holseter gjest av lederen for helsestasjon for ungdom, Anne-Brith Vegge Arlt. Her snakker de om hva helsestasjons tilbud er for ungdom.