Strandryddeuka er Norges største kollektive dugnad for rydding av søppel i naturen. Arrangementet er i regi av Hold Norge Rent og alle kan delta, uansett hvor du er og hvem du er.

Alt fra store til små ryddeaksjoner er viktige bidrag. For mer informasjon, se: https://holdnorgerent.no/strandryddeuka

Ta med familie, venner, kolleger, naboer eller andre som vil bidra. Det går fint an å rydde alene, eller du kan se om det finnes aksjoner som er åpne for påmelding på ryddenorge.no. Her kan du også selv opprette en aksjon og invitere andre til å bli med. Hold Norge Rent deler ut gratis ryddepakker. Se utleveringssteder for ryddepakker og arrangementer her: https://ryddenorge.no/

Mer informasjon om ryddepakker og bestilling av disse finner du her: https://holdnorgerent.no/ryddepakker/