Status for koronavirus og vaksinasjon 7/4

Det ble i går avdekket 318 nye smittetilfeller i Oslo og 22 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 80 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 130 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 265. Tilsvarende tall forrige onsdag var 324 per 100 000. Bydel Nordstrand er bydelen med nest lavest smittetrykk av Oslos bydeler. Bydelen med lavest smitte er nå Bydel Vestre Aker med et smittetrykk på 214 per 100 000 innbygger. Bydelen med høyest smittetrykk er Bydel Alna med 985 smittetilfeller per 100 000 innbygger.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 230, tilsvarende tall forrige onsdag var 280. Smittetrenden er nå synkende i Oslo og bydelen.

Nordstrand vaksinasjonssenter vaksinerte i går 211 personer. 163 av disse med dose 1. Vaksinasjonssenteret er nå i gang med å kalle inn i prioriteringsgruppe 4 og det er nå 68-åringer som kontaktes.