Status for koronavirus og vaksinasjon 6/4

Det ble i går avdekket 199 nye smittetilfeller i Oslo og 3 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 77 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 112 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 252. Tilsvarende tall forrige tirsdag var 324 per 100 000. Bydel Nordstrand er bydelen med nest lavest smittetrykk av Oslos bydeler. Bydelen med lavest smitte er nå Bydel Vestre Aker med et smittetrykk på 220 per 100 000 innbygger. Bydelen med høyest smittetrykk er Bydel Stovner med 1045 smittetilfeller per 100 000 innbygger.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 232, tilsvarende tall forrige tirsdag var 297. Smittetrenden er nå synkende i Oslo og bydelen.

Nordstrand vaksinasjonssenter vaksinerte i går 63 personer. 59 av disse med dose 1. Vaksinasjonssenteret er nå i gang med å kalle inn i prioriteringsgruppe 4 og det er nå 69-åringer som kontaktes. Det ringes i nedadgående alder. Bydelen mottar i dag 1350 doser vaksine som skal settes denne uka.