Status for koronavirus og vaksinasjon 5/5

Det ble i går påvist 123 nye smittetilfeller i Oslo og 6 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 55 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 206 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 165. Bydelen med lavest smittetrykk er Ullern med 72 smittetilfeller per 100 000 innbygger. Bjerke er nå bydelen med høyest smitte med 438 smittetilfeller per 100 000 innbygger.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 116, tilsvarende tall forrige onsdag var 126. Smittetrenden er fortsatt synkende i Oslo, mens smittetrenden for bydelen har tilnærmet flat utvikling.

Det ble i går vaksinert 208 personer ved Nordstrand vaksinesenter. Vi kaller nå inn de siste i prioriteringsgruppene 5-6-7. Samtidig har vi begynt å innkalle prioriteringsgruppe 8. På grunn av måten vaksineringen registreres rapporteres personene i gruppe 5 til 7 i den respektive aldersgruppen.

Ellers gleder vi oss over at byrådet i dag har varslet om at de fortsetter en gradvis åpning av Oslo. Informasjon om gjenåpningen kan finnes her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/status-om-handteringen-av-korona/5-mai-byradet-fortsetter-en-gradvis-og-kontrollert-gjenapning-av-oslo