Status for koronavirus og vaksinasjon 30/3

Det ble i går avdekket 215 nye smittetilfeller i Oslo og 11 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 99 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 171 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 315. Tilsvarende tall forrige tirsdag var 284 per 100 000. Bydel Nordstrand er bydelen med nest lavest smittetrykk av Oslos bydeler. Bydelen med lavest smitte er nå Bydel Vestre Aker med et smittetrykk på 308 per 100 000 innbygger. Bydelen med høyest smittetrykk er Bydel Stovner med 1426 smittetilfeller per 100 000 innbygger.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 298, tilsvarende tall forrige tirsdag var 290. Smittetrenden er nå synkende både i Oslo og bydelen.

Nordstrand vaksinasjonssenter mottar i dag 864 vaksinedoser som skal settes denne uka. Vaksinasjonssenteret er nå i gang med å kalle inn i prioriteringsgruppe 4 og det er nå 72-åringer som kontaktes. Det ringes i nedadgående alder.