Status for koronavirus og vaksinasjon 3/5

Det ble i går påvist 66 nye smittetilfeller i Oslo og 2 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 48 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 169 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Det ble i uke 17 påvist 789 tilfeller av koronavirus i Oslo. Dette er en nedgang på 120 tilfeller fra uke 16 hvor det tilsvarende tallet var 909. Smitten har sunket i Oslo hver uke siden toppen i uke 11. hvor det ble påvist 2461 tilfeller av koronavirus.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 162. Bydelen med lavest smittetrykk er Nordre Aker med 82 smittetilfeller per 100 000 innbygger. Bjerke er nå bydelen med høyest smitte med 438 smittetilfeller per 100 000 innbygger.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 111, tilsvarende tall forrige mandag var 135. Smittetrenden er fortsatt synkende i Oslo, mens smittetrenden for bydelen har tilnærmet flat utvikling.

Det ble i helga vaksinert 1022 personer ved Nordstrand vaksinesenter. Vi kaller nå inn de siste i prioriteringsgruppene 5-6-7. På grunn av måten vaksineringen registreres rapporteres personene i gruppe 5 til 7 i den respektive aldersgruppen.

Vi begynner også snart å kalle inn prioriteringsgruppe 8. Innkallingen foregår nå med smartvarsling på SMS og selvbooking av timer. De vi ikke kommer i kontakt med via SMS blir fortsatt oppringt av vaksinasjonssenteret.

NB. I forbindelse med at enkelte fastleger nå er i gang med vaksinering og vi har flere vaksinasjonssteder i bydelen viser tabellen heretter antall som har fått dose 1. og dose 2. som bor i bydelen. I motsetning til tidligere hvor disse tallene viste de som er vaksinert ved vaksinasjonssenteret.