Status for koronavirus og vaksinasjon 4/5

Det ble i går påvist 166 nye smittetilfeller i Oslo og 8 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 51 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 176 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 167. Bydelen med lavest smittetrykk er Ullern med 77 smittetilfeller per 100 000 innbygger. Bjerke er nå bydelen med høyest smitte med 429 smittetilfeller per 100 000 innbygger.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 112, tilsvarende tall forrige tirsdag var 130. Smittetrenden er fortsatt synkende i Oslo, mens smittetrenden for bydelen har tilnærmet flat utvikling.

Det ble i går vaksinert 347 personer ved Nordstrand vaksinesenter. Vi kaller nå inn de siste i prioriteringsgruppene 5-6-7. På grunn av måten vaksineringen registreres rapporteres personene i gruppe 5 til 7 i den respektive aldersgruppen.

Vi begynner også snart å kalle inn prioriteringsgruppe 8. Innkallingen foregår nå med smartvarsling på SMS og selvbooking av timer. De vi ikke kommer i kontakt med via SMS blir fortsatt oppringt av vaksinasjonssenteret.