Status for koronavirus og vaksinasjon 29/4

Det ble i går påvist 134 nye smittetilfeller i Oslo og 4 nytt smittetilfelle i Bydelen. Det er nå 50 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 88 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 165. Bydelen med lavest smittetrykk er Nordre Aker med 92 smittetilfeller per 100 000 innbygger. Stovner er nå bydelen med høyest smitte med 508 smittetilfeller per 100 000 innbygger.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 127, tilsvarende tall forrige torsdag var 150. Smittetrenden er fortsatt synkende i Oslo, mens vi ser en svak økning i smittetrenden for bydelen.

Det ble i går vaksinert 184 personer ved Nordstrand vaksinesenter. Alle disse var dose 2. Vi kaller nå inn prioriteringsgruppene 5-6-7. På grunn av måten vaksineringen registreres rapporteres personene i gruppe 5 til 7 i den respektive aldersgruppen. Vi begynner også snart å kalle inn prioriteringsgruppe 8. Innkallingen foregår nå med smartvarsling på SMS og selvbooking av timer. De vi ikke kommer i kontakt med via SMS blir fortsatt oppringt av vaksinasjonssenteret.