Status for koronavirus og vaksinasjon 29/3

Det ble i går avdekket 264 nye smittetilfeller i Oslo og 5 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 91 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 172 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 307. Tilsvarende tall forrige mandag var 282 per 100 000. Smittetrenden er nå synkende både i Oslo og bydelen. Bydel Nordstrand er fortsatt den av Oslos bydeler med lavest smittetrykk.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 290, tilsvarende tall forrige mandag var 267.

Nordstrand vaksinasjonssenter vaksinerte fredag 318 personer med vaksinedose 1. I helga er det kalt inn personer til denne ukens vaksinasjon. Vaksinasjonssenteret er nå i gang med å kalle inn i prioriteringsgruppe 4 og det er nå 73-åringer som kontaktes. Det ringes i nedadgående alder.