Status for koronavirus og vaksinasjon 28/4

Det ble i går påvist 148 nye smittetilfeller i Oslo og 12 nytt smittetilfelle i Bydelen. Det er nå 55 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 116 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 162. Bydelen med lavest smittetrykk er Nordre Aker med 97 smittetilfeller per 100 000 innbygger. Stovner er nå bydelen med høyest smitte med 544 smittetilfeller per 100 000 innbygger.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 126, tilsvarende tall forrige onsdag var 159. Smittetrenden er fortsatt synkende i Oslo, mens vi ser en svak økning i smittetrenden for bydelen.

Det ble i går vaksinert 149 personer ved Nordstrand vaksinesenter. Av disse var 106 dose 1 og 43 dose 2. Vi kaller nå inn prioriteringsgruppene 5-6-7. Disse gruppene vaksineres også av noen av fastlegene i bydelen. Vi tar sikte på å bli ferdig med disse gruppene i løpet av uke 17. Slik at vi vil starte opp med gruppe 8 neste uke. På grunn av måten vaksineringen registreres rapporteres personene i gruppe 5 til 7 i den respektive aldersgruppen.