Status for koronavirus og vaksinasjon 22/3

Det ble i går avdekket 207 nye smittetilfeller i Oslo og 8 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 110 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 355 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 282. Tilsvarende tall forrige mandag var 219 per 100 000. Vi ser på smittetrenden at smitten i bydelen er i ferd med å flate ut mens det fortsatt er stigende smittetrend i Oslo. Bydel Nordstrand er nå den av Oslos bydeler med lavest smittetrykk.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 362, tilsvarende tall forrige mandag var 269. I hele uke 11. ble det oppdaget 2475 nye tilfeller av koronavirus. Til sammenligning ble det i uke 10. påvist 1958 smittetilfeller.

I helga ble det vaksinert 195 personer ved Nordstrand vaksinasjonssenter. Av disse var 111 dose 1 og 84 dose 2. Denne uka skal vaksinasjonssenteret sette 1194 vaksinedose 1. Vaksinasjonssenteret er nå i gang med å kalle inn 75-åringene.