Status for koronavirus og vaksinasjon 20/4

Det ble i går påvist 166 nye smittetilfeller i Oslo og 5 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 45 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 141 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 181. Bydel Nordstrand er nå bydelene med tredje laveste smittetrykk i Oslo. Bydel Nordre Aker er bydelen med lavest smittetrykk med 140 smittede per 100 000 innbygger. Bydelen med høyest smittetrykk er Bydel Stovner med 829 smittetilfeller per 100 000 innbygger.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 161, tilsvarende tall forrige tirsdag var 221. Smittetrenden er fortsatt synkende både i Oslo og bydelen.

Nordstrand vaksinasjonssenter vaksinerte i går 291 personer. Alle dosene var dose 1. Vi kontakter ennå 65-åringene. Vaksinasjonssenteret skal snart gå i gang med å kalle inn gruppe 5. Noen av fastlegesentrene i bydelen vil innkalle sine egne pasienter. Noen fastleger har ikke anledning til å vaksinere i egne lokaler. disse leverer lister til vaksinasjonssenteret, med oversikt over innbyggere i gruppene 5-7. Disse innbyggerne vil bli innkalt til vaksinering i sin bostedsbydel. Det at vaksinasjonssenteres skal vaksinere enkelte av personene i gruppe 5-7 fører til en endring i rapporten. Da vi av tekniske årsaker må identifisere de blir vaksinert i disse gruppene ut fra alder.