Status for koronavirus og vaksinasjon 19/4

Det ble i går påvist 88 nye smittetilfeller i Oslo og 6 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 48 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 143 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 175. Bydel Nordstrand er nå bydelene med tredje laveste smittetrykk i Oslo. Bydel Nordre Aker er bydelen med lavest smittetrykk med 161 smittede per 100 000 innbygger. Bydelen med høyest smittetrykk er Bydel Stovner med 838 smittetilfeller per 100 000 innbygger.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 175, tilsvarende tall forrige mandag var 232. Smittetrenden er fortsatt synkende både i Oslo og bydelen.

Nordstrand vaksinasjonssenter vaksinerte i helga 661 personer. Av disse var 636 dose 1, og 25 var dose 2. Vi kontakter ennå 65-åringene.