Status for koronavirus og vaksinasjon 18/3

Det er fortsatt høye smittetall i Oslo og Bydel Nordstrand. Det ble i går påvist 436 tilfeller av smitte i Oslo og 21 nye tilfeller av smitte i bydelen. Smittetrenden er fortsatt økende i Oslo og er med de siste dagenes utvikling nå også økende i bydelen. Gjennomsnitt antall nye smittede i Oslo siste 7 dager er nå 320 tilsvarende tall for en uke siden er 223. 436 nye tilfeller er det høyeste antallet nye smittetilfeller på en onsdag.

På Nordstrand vaksinesenter ble det vaksinert 116 personer i går. Av disse var 113 dose 1 og 3 dose 2. Vaksinesenteret har nå begynt å kalle inn 78-åringene. Vaksinesenteret håper å kunne bli ferdig med aldersgruppa 75-84 år, i løpet av påsken.

Bydelen ble i går informert om at vi i uke 12 vil motta 1194 dose 1 vaksiner.