Status for koronavirus og vaksinasjon 15/4

Det ble i går påvist 150 nye smittetilfeller i Oslo og 3 nye smittetilfeller i Bydelen. Det er nå 50 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 146 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter.

Antall smittede per 100 000 innbygger i bydelen er nå 167. Dette gjør at Bydel Nordstrand nå er den av bydelene med lavest smittetrykk i Oslo. Bydelen med høyest smittetrykk er Bydel Stovner med 880 smittetilfeller per 100 000 innbygger.

For Oslo er gjennomsnitt antall smittede siste 7 dager nå 207, tilsvarende tall forrige onsdag var 231. Smittetrenden er fortsatt synkende både i Oslo og bydelen.

Nordstrand vaksinasjonssenter vaksinerte i går 332 personer med Pfizer i dose 1. Vi kontakter nå 65-åringene. I tillegg er Bydel Nordstrand nå i gang med en pilot av journalsystemet Helseboka. Det er tidkrevende å ringe alle innbyggere for å booke time for vaksinasjon. Fordelen med Helseboka er at vi etterhvert kan åpne for at innbyggerne selv kan bestille time til vaksinasjon på nett. Helseboka testes i førsteomgang på en gruppe på 120 personer i aldersgruppa som fyller 64 i år. Av tekniske årsaker var det nødvendig å starte piloten i en større gruppe som ikke alt er kontaktet og disse 120 64-åringen blir derfor kontaktet noe tidligere enn om de skulle ha blitt ringt inn til vaksinasjon.