Status for koronavirus og vaksinasjon 10/8

Fra og med uke 26 blir koronarapporten kun publisert på tirsdager, altså en gang pr. uke. Dette grunnet lavere smittetall og ferieavvikling.

Siden forrige rapportering 3.8 er det oppdaget 471 nye tilfeller av koronavirus i Oslo og 22 nye tilfeller i Bydel Nordstrand. Det ble i går oppdaget 82 nye smittetilfeller i Oslo og 4 i Bydel Nordstrand. Det er nå 23 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 16 personer i karantene som følge av at de er nærkontakter.

Bydel Nordstrand har nå smittetrykk på 74 pr. 100 000, mot 51 forrige tirsdag. Bydel Frogner er bydelen med høyeste smittetrykk av Oslos bydeler, etterfulgt av Stovner og Gamle Oslo. Nordre Aker er bydelen med lavest smitte med 68 tilfeller pr. 100 000.

Vi ser en stigende smittetrend i Oslo i uke 31, også i bydel Nordstrand ser vi en liten økning i smittetrend.
Gjennomsnitt antall nye smittede i Oslo siste 7 dager er nå 67, mot 44 for en uke siden.

Det ble i går satt 526 vaksiner ved Nordstrand vaksinasjonssenter. Vi kaller nå inn prioriteringsgruppe 11, aldersgruppen 25-39 år, samt øvrige som ikke har mottatt til nå til timeavtale. Vi mottar 3500 vaksinedoser til dose 1 i uke 32. Det er fortsatt god framdrift på vaksineringen.

Fra og med mandag 19. juli starter Nordstrand vaksinasjonssenter med drop-in vaksinering av dose én for innbyggere i Bydel Nordstrand. Det vil ikke være anledning til å benytte seg av drop-in for dose to, og tilbudet er inntil videre kun for innbyggere i bydelen. Hvert tilfelle vil bli vurdert ved oppmøte for å unngå at doser går til spille. Det vil være drop-in alle hverdager i uke 29-32 fra kl 19:00-20:30.