Hva?
Stafettloggen er et digitalt samhandlingsverktøy i BTI, som gir bedre oversikt når flere tjenester samarbeider for å hjelpe barn/familier.

Hvorfor?
Stafettloggen skal bidra til enklere samhandling mellom hjemmet og barnehagen/skolen eller når det skal samarbeides med flere fagpersoner i tillegg. Stafettloggen gir en oversikt over hvilke utfordringer det skal jobbes sammen om, for å løse og hvilke tiltak det har blitt enighet om. Hvert tiltak har en ansvarlig person og en frist for evaluering.

Hvordan?
Stafettloggen opprettes når familie/ungdom har gitt samtykke og ønsker en Stafettlogg. Det er familien/den det gjelder som eier Stafettloggen og bestemmer hvem som skal ha tilgang. For å få tilgang til Stafettloggen må man logge seg inn via internett. Alle som skal ha tilgang, logger seg på med sin egen Bank-ID. Stafettloggen utarbeides i samarbeidsmøter med familie og de aktuelle tjenestene. En stafettholder er den faste kontaktpersonen og vil være den som koordinerer samarbeidet og skriver i Stafettloggen.