Å utvikle Språklig bevissthet betyr at barnet kan se bort fra språkets innhold, det vil si hva ordene betyr og reflektere over språkets form og funksjon. Barn fokusere på språkets formside når de lytter til hvordan ordene høres ut, istedenfor å tenke på hva de betyr. Uten språklig bevissthet vil ikke barn forstå spørsmål som «Hvilken lyd begynner måne på? De vil tenke på den lysende planeten på kveldshimmelen, men ikke hvilke lyder/fonemer som inngår i ordet

Når vi leker med lyder, lærer vi oss til å høre hvordan lydene høres ut. Er de lange, korte, raske langsomme, like eller forskjellige?  Hva forteller lydene oss? Er det lyder som vi finner ute i byen, i skogen, inne i barnehagen eller kommer lydene inne fra kroppen?

Når vi leker med rim, har det ingen betydning om rimordene betyr noe. Det er formen vi leker med som ape/pape/tape. Da oppdager barna at noen lyder ligner hverandre, noen lyder er helt like og noen lyder er veldig forskjellige. Noen lyder er like i begynnelsen av ord som for eksempel i bokstavrim som «kake, kaffe og kakao», mens andre lyder rimer i slutten av ord som «hus og pus».

Når vi klapper stavelser hjelper vi barna til å oppdage hvordan ord deles opp i stavelser.  Det er lettere for barn å oppdagestavelser enn å oppdage og analysere språklyder. Derfor er det lurt å øve på stavelser før man begynner å øve på de enkelte språklydene.

Barn utvikler sin språklige bevissthet gjennom å erfare ulike typer varierte språkleker som lytteleker,  rim, regler og ellinger, gjennom sang, gjennom å  klappe stavelser og gjennom å lytte ut språklyder. Her er det så viktig at dere som personale i barnehagen eller dere som er foreldre tar i bruk kjente og kjære favoritter fra barnekulturen innenfor sanger, rim og regler. At dere lar dere inspirere av barnas forsøk på vitsefortelling og rime med tulleord. Det finnes et vel av inspirasjon å hente på Bibliotekene og vi har lagt ved et hefte med språkleker som vi har samlet

I barnehagen er det lurt å gi barna erfaring med alle sider av den språklige bevisstheten. For å få til et godt resultat av å arbeide med språkleker, er det viktig å sette av litt tid hver dag og arbeide strukturert, systematisk, variert og lystbetont.  Det Sett av mellom 20-30 minutter hver dag. Prøv deg frem og tilpass leker og øvelser til din barnegruppe.

Språklig bevissthet kan deles inn i:

Språklig bevissthet er et viktig grunnlag for å utvikle lese og skriveferdigheter fastslår forskningen.

Språkleker som fremmer språklig bevissthet, se hefte samlet av Pedagogisk fagsenter:

Ressurser

Nettressurser