Det nye bydelshuset er lokalisert i Langbølgen 1. Til sammen disponerer bydelen 5 hele etasjer som tilsvarer ca. 5000 kvadratmeter. Vi har installert sensorer i det nye huset for å innhente kunnskap og fakta om bruken av huset. Innhenting og analysering av data er gode hjelpemidler og er nyttig for å effektivisere prosessene og fatte beslutninger. Som et resultat av denne innsikten kan vi oppnå mer optimal arealutnyttelse- og effektivisering, billigere drift, styrket fellesskap, mer produktive ansatte og ikke minst spare både energi og miljø. Inneklima måles og vurderes opp mot bruken av lokalene og anbefalte verdier. Viktige verdier som måles er CO2, temperatur, VOC, lys, støy og fuktighet.  

Gjennom innsikt i den faktiske bruken kan vi i større grad tilrettelegge for ansatte, frivillige, politikere og innbyggere som brukere av huset. Ambisjonen er størst mulig grad av selvbetjent løsninger.

Smarte sensorer er del av en større teknologitrend innenfor IOT som står for “Internet Of Thing”.  Ved bruk av smarte sensorer og dataanalyse får vi full oversikt over arealene; om det så gjelder temperatur, plassutnyttelse, kantinekøer eller ledige møterom. På denne måten kan vi optimalisere bruke og redusere kostnader, sykefravær og energibruken. 

Vi gleder oss etter hvert til å kunne vise fram løsningene mer når samfunnet åpner opp!