Slutt på koronastatus fra bydel Nordstrand.

Som en følge av at regjeringen har åpnet Norge til en normal hverdag med forhøyet beredskap vil ikke bydelen lengre publisere koronarapporten hver tirsdag. Folkehelseinstituttet mener det nå er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet. For informasjon om hva det vil si å være i en normal hverdag med forhøyet beredskap kan man lese om dette her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/

Vi takker alle som har fulgt med på og kommet med innspill til koronarapporten.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin