Slik skal Oslo kommune tilby koronavaksinen til 12- til 15-åringene

Pressemelding
Oslo kommune onsdag 8. september 2021

Slik skal Oslo kommune tilby koronavaksinen til 12- til 15-åringene

Unge født i år 2006-2008 vil fra og med mandag 13. september i uke 37 få tilbud om koronavaksine i Oslo kommune. De som er født i 2009 og har fylt 12 år kan møte til drop-in fra mandag 20. september. I første omgang vil de få tilbud om én vaksinedose. Det er frivillig å la barnet sitt vaksineres mot korona. De som har hatt eller har korona skal ikke vaksineres nå.

Hovedformålet med denne vaksineringen er beskyttelse mot alvorlig sykdom hos barn og unge.

  • Selv om unge sjeldent blir alvorlig syke av koronavirus, er det ventet at noen vil oppleve et alvorlig forløp. Vaksinasjon er nøkkelen til å beskytte seg mot dette, sier leder av vaksinasjonsprogrammet i Oslo kommune, Miert Skjoldborg Lindboe.

Samarbeid med ungdomsskoler

Kommunen samarbeider med ungdomsskolene om gjennomføring av vaksineringen. Ved enkelte skoler vil elevene gå samlet til vaksinesenteret, og ved andre skoler vil vaksiner settes på skolene. Vaksinesentrene koordinerer dette med skolene.
Oslo kommune regner med å få tilbudt koronavaksine til store deler av denne aldersgruppen via samarbeidet med skolene i løpet av uke 37 og 38. Elever og foresatte oppfordres primært å benytte dette fremfor drop-in.

Tilbud om drop-in fra 20. september for de som ikke skal/ønsker å vaksineres på skolen
For elever som ikke er tilstede når vaksineringen blir gjennomført via skolen, eller av andre årsaker ikke skal/ønsker å vaksineres via skolen, vil det være mulig vaksineres på vaksinesenter via drop-in, på eget initiativ.  

  • Drop-in tilbudet for denne aldersgruppen åpner mandag 20. september. Dette innebærer at man kan få vaksine ved oppmøte dersom vaksinesenteret har kapasitet, eller å bli satt opp til første ledige time ved vaksinesenteret. For flere detaljer kan man følge med på informasjon fra bydelen der barnet bor, forteller Skjoldborg Lindboe.

Elever som går siste år på barneskolen, er født i 2009 og fylt 12 år, må benytte seg av drop-in dersom de ønsker å ta koronavaksinen. Det legges ikke opp til vaksinering på barneskolene.

Samtykke og egenerklæring fra foresatte

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen, og foresatte må fylle ut egenerklæringsskjema før vaksinasjon. Samtykke- og egenerklæringsskjema vil bli delt ut via skolene, og være tilgjengelig på kommunens nettside. Det jobbes med en digital løsning.

Se pressemeldingen ved å klikke her