Mange kan føle på ensomhet, og savn etter kontakt med andre mennesker. Vi er ikke så gode til å ta kontakt med andre, og den løse og viktige hverdagspraten er det ikke så lett å vite hvor man skal få. Det vil vi gjøre noe med.

Skravlekopp er en grønn kopp som står sammen med de andre koppene på utvalgte kafeer, kantiner og møteplasser. Når du velger drikken din i en Skravlekopp, sender du et signal til andre i lokalet om at du gjerne snakker litt med noen mens du drikker den.

Du kan bruke koppen om du tilbyr- eller trenger litt skravling. Målet er at alle som ønsker det lettere skal få seg en prat.

Ta en skravlekopp – prat sammen.