Banner-tobarnsomserpaautsikten

Videregående

Vi samarbeider om oppfølgingen av den enkelte elev.
Vi har enkelt samtaler, gruppesamtaler og undervisning for elever på alle trinn, ut fra behov.

Vi har russeinformasjon, deltar på foreldremøte, og “åpen skole”. Vi tilbyr meningokokkvaksine hvert år. Vaksinen må bestilles til elever på VG1 og VG2. VG3 elever får den gratis.

Vi har samtaler med elever, men veileder også foresatte og lærere.

Ting vi kan snakke om:

 • Trivsel / problemer hjemme, med venner, på skole
 • Vanskelige hjemmeforhold, skilsmisse, sykdom og dødsfall
 • Konsentrasjonsvansker, motivasjonsproblemer
 • Indre og ytre stress/press
 • Rus
 • Mobbing, isolasjon
 • Angst, uro og depresjon (for eksempel skole stress, prestasjonsangst)
 • Selvskading, spiseforstyrrelse, vold, tvangsgifte og omskjæring
 • Bidra til å mestre reaksjoner etter psykiske traumer / belastende hendelser

Eksempler på hva dere kan bruke oss til:

 • Hjelp til småskader, hodepine og magesmerter
 • Samtaler om kosthold, kropp og pubertet, sykdom, sorgarbeid
 • Hjelp til å finne/endre fastlege, samt vurdere om lege bør oppsøkes
 • Prevensjonsveiledning, bl.a. resept på prevensjon (p-stav, spiral, p-piller)
 • Test for kjønnssykdommer
 • Graviditetstest og evt. oppfølging
 • Gratis kondomer

Obs!

Vaksinekort kan skrives ut fra Helsenorge.no.

Alle har rett på gratis vaksinering frem til 20 år.

Videregående skoler Bydel Nordstrand, 

skolehelsetjenesten;

Holtet videregående

Lambertseter videregående