Samarbeidspartnere for skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne deltar i tverrfaglig samarbeid med skolen og samarbeider også med andre instanser som blant annet BUP, PPT, fastlege og bydelspsykolog.

Vi kan delta på samarbeidsmøter med foresattes samtykke