Samling av nyttige lenker

Kropp og helse

 

 

Råd og hjelp til hele familien

 • Foreldreveiledning 
 • Foreldrehverdag
  – Foreldrehverdag.no er bygget på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldrene kan støtte barn og ungdom best mulig

 • Oslohjelpa
  – Råd og veiledning om barnets utvikling eller familierollen

 • Robust
  – Samtaletilbud til barn, unge og familier
 • Ung arena
  – Et samtaletilbud til deg fra 12 til 25 år som bor i Oslo!

 

 

Psykisk helse

 

 

Vett på nett (råd om skjermbruk)

 •  Nettvett
  – Informasjon, råd og veiledning rundt sikrere nettbruk

 

 

Annet:

 • Fritidsklubben
  – Rusfritt aktivitetstilbud for barn og ungdom
 • Ung.no
  – Nettsted for ungdom 13-20 år
 • Utekontakter
  – Utekontaktene driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 10-23 år.